• MECHANIK - MECHATRONIK - povolanie 21. storočia

    - Štipendium od 1. do 4. ročníka štúdia
    - 60 – 150 € mesačne
    - Ukončenie maturitnou skúškou
    - MECHATRONIKA = mechanika, elektronika, hydraulika, robotika, pneumatika, programovanie
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam!!!

     • Vážení rodičia a žiaci,

       

      na základe opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a  po rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 sa s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.  Tento spôsob vyučovania je pre žiakov povinný - prihliada sa počas neho na účasť žiaka na dištančnom vzdelávaní, žiaci sa hodnotia ako na bežných vyučovacích hodinách.

                                                                     Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

     • Oznam!!!

     • Vážení rodičia,

       

      v zmysle Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, je škola v oranžovej fáze.

      Preto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu v našom spoločnom záujme čo najúčinnejšej ochrany zdravia Vašich detí a rodín.

      Od 09. októbra  2020 sa mení forma vyučovania z prezenčnej na e-learningovú. Výchovno-vzdelávací proces organizujeme aj v takejto mimoriadnej situácii, čím chceme zabezpečiť, aby sa žiaci zdržiavali v domácom prostredí a nezdružovali sa v kolektívoch, o čo aj Vás touto cestou prosíme.

      Počas uzatvorenia školy je zabezpečený vyučovací režim prostredníctvom aplikácie Edupage, Skype, Teams, e-mailov a dostupných médií. Tento náhradný režim vyučovania ako aj účasť žiakov, budú zo strany školy hodnotené.

      Upozornite preto svoje deti, že vyučovanie on-line beží podľa platného rozvrhu hodín.  Je preto nevyhnutné, aby boli žiaci v takejto forme aktívne prítomní na vyučovaní prostredníctvom internetu, počítača alebo inou dostupnou formou.

      Sledujte, prosím,  aj naďalej webovú stránku školy, kde Vám budeme poskytovať vždy aktuálne informácie v prípade akýchkoľvek zmien.

      Za vzájomnú spoluprácu ďakujeme.

       

                                             Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra  oznamuje rodičom a žiakom školy, že v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie COVID-19 sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 dňa 02.09.2020 v zmysle nasledovných pokynov:

      9.00 hod. – 9.45 hod.:

      triedy: III. PGMN, III.MMD, III. MEMM, III. ETO, IV. PGMN, IV. MSMN, IV. MEPG, IV. STET, V. STET -  v doprovode triednych učiteľov a MOV v určených triedach,

      10.00 hod. – 10.45 hod.:

      triedy: I. PGMN, I. MMME, I. MMD, I. TAEL, II. PG, II. MN, II. MEMM, II. MMD, II. ETO -  v doprovode triednych učiteľov a MOV v určených triedach.

      Do priestorov školy môžu vstúpiť iba žiaci príslušných tried v zmysle uvedených časových intervalov.

      Počas otvorenia školského roka 2020/2021, ako aj v nasledujúcich dňoch žiadame všetkých žiakov, prípadne rodičov  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia počas teoretického vyučovania i počas odborného výcviku (dezinfekcia rúk, ochranné rúško alebo iné vhodné prekrytie horných dýchacích ciest).

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov žiakov/plnoletých žiakov, aby priniesli vytlačený a vyplnený Dotazník a vyhlásenie  nájdete TU…, ktorý predkladajú žiaci pri prvom nástupe do strednej školy. 

      Pokiaľ nemáte možnosť  tlačivo si vytlačiť bude k dispozícii od 31.augusta 2020 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. (vo vstupnej chodbe školy). Bez uvedeného tlačiva nebude možný nástup žiaka na vyučovanie.

  • ZRIAĎOVATEĽ DSA

     • Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
    • {#1508} 5
    • {#1508} 6
    • {#1508} 8
    • {#1508} 9
    • {#1508} 10
   • Prihlásenie

   • POČÍTADLO NÁVŠTEV

     Počet návštev: 1197566
    •    SLEDUJTE NÁS

    • Zvonenia

     Piatok 23. 10. 2020
    • Fotogaléria

     • Stretnutie s novými študentami
     • Valentínska kvapka krvi
     • Projekt EDUCATE Slovakia 2018
     • Deň otvorených dverí
     • Burza informácií Topoľčany
     • Burza informácií Nitra