• OZ Amos

   Občianske združenie AMOS NITRA vzniklo 9. 12. 2005 ako dobrovoľné, nepolitické a neziskové záujmové združenie. Cieľom OZ AMOS je zefektívnenie a zlepšenie výkonov vyučovacieho procesu a vzdelávania stredoškolskej mládeže, čo je možné aj vďaka prostriedkom z 2% podielu dane z príjmov. Celoročný členský príspevok, výšku ktorého schvaľuje členská schôdza, je 1 €.


   Výbor:


   Predsedkyňa a štatutárny zástupca:
   Mgr. Soňa Steinerová

   Revízna komisia:
   Ing. Marián Smerek (predseda RK), Mgr. Juraj Darnadi

   Zapisovateľ:
   PeadDr. Eva Štreérová

   Hospodár:
   Ing. Štefánia Morvaiová


   Kontakt:


   AMOS Nitra
   Novozámocká 220
   949 05 Nitra 5

   Predsedkyňa a štatutárny zástupca:
   Mgr. Soňa Steinerová
   0911 345 214
   sona.steinerova@nr.skoladsa.sk

   Číslo účtu a kód banky: SK92 0200 0000 0021 1266 2753
   Právna forma: Občianske združenie
   Dátum registrácie: 09. 12. 2005
   IČO: 42041805

   DIČ: 2022324975