•  

    Titl., meno, priezvisko

    Funkcia

    Zvolený/ delegovaný za

    PaedDr. Eva Štreérová

    predseda

    pedagogických zamestnancov

    Ing. Mária Karvajová

    zapisovateľka

    nepedagogických zamestnancov

    Ing. Július Török

    člen

    pedagogických zamestnancov

    Bc. Michal Kováč

    člen

    rodičov žiakov

    Ing. Alena Guzmická

    člen

    rodičov žiakov

    Mgr. Adriana Vargová

    člen

    rodičov žiakov

    Ing. Marián Radošovský

    člen

    zriaďovateľa

    Ing. Marek Nikel, MBA

    člen

    zriaďovateľa

    Mgr. Juraj Lelák

    člen

    zriaďovateľa

    Matej Dojčár

    člen

    žiakov