Počet návštev: 404929
 • Predĺžené jesenné prázdniny

  Oznam pre rodičov a žiakov

   

  Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA v Nitre udeľuje dňa 29.10. 2018 riaditeľské voľno všetkým žiakom školy.

  Dňa 30.10.2018 je mimoriadny štátny sviatok a v termíne od 31.10.2018 do 02.11.2018 jesenné prázdniny.

  Vyučovanie sa začne v pondelok 05.11.2018 podľa platného rozvrhu.

  Všetkým žiakom želáme príjemné predĺžené jesenné prázdniny.

  Ing. Oľga Hodálová

  riaditeľka      

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičiasrdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10. októbra 2018, t. j. v stredu o 15.30 hod. v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra.

 • Aktualizovaný oznam o kartách ISIC

  Žiaci, ktorí do 28.09.2018 zaplatili za ISIC karty, si ich môžu prísť prevziať k p. Budayovej.

  Zároveň si prineste so sebou svoju fotografiu s rozmerom 28x34 mm

  Karta je platná iba s nalepenou fotografiou, takže v prípade, že si ju žiak zo sebou neprinesie, nebude mu môcť byť karta vydaná!

 • Návšteva riaditeľa JLR na SSOŠP DSA Nitra - RTVS reportáž

   

  RTVS priniesla vo večerných správach reportáž zo Súkromnej strednej odbornej  školy polytechnickej DSA v Nitre, ktorá začala v novom školskom roku výučbu odborníkov pre závod Jaguar Land Rover /JLR/. Študenti sa budú pripravovať v systéme duálneho vzdelávania v odbore mechanik mechatronik. Na školu v tejto súvislosti zavítal aj riaditeľ nitrianskeho závodu JLR Alexander Wortberg.

 • Kupónová knižka zliav k ISIC kartám

  Tí žiaci, ktorí už svoju ISIC kartu obdržali, prídte si prevziať kupónovú knižku zliav k p. Budayovej.

 • Opäť v škole

  Riaditeľka školy srdečne pozýva žiakov a ich rodičov na slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019,  ktoré sa uskutoční 3. septembra 2018 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra:  o 9.00 hod. pre žiakov 2. až  5. ročníka a o 9.30 hod. pre žiakov prvého ročníka.

  Tešíme sa na Vás.  

 • Stretnutie s novými študentami

  V priestoroch Vzdelávacieho centra nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover /JLR/ sa uskutočnilo stretnutie jeho predstaviteľov, vedenia Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej /SSOSP/ DSA a zástupcov jej zriaďovateľa spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien so 16 budúcimi študentami školy a ich rodičmi. Na základe dohody JRL a SSOSP DSA sa budú títo žiaci pripravovať od nového školského roka v študijnom odbore mechanik mechatronik v systéme duálneho vzdelávania, aby mohli po maturite nastúpiť do nitrianskej automobilky. O štúdium mechatronika bol značný záujem. Prihlásilo sa 40 deviatakov, z ktorých po prijímacom konaní, obsahujúcom popri klasickej prijímacej skúške na strednú školu aj pohovory so zástupcami JLR, prijala škola 16 najúspešnejších.

  Riaditeľka ľudských zdrojov nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover Nicci Cook hosťom  predstavila britskú automobilku ako globálnu  firmu, ktorá zamestnáva po celom svete 43 tisíc pracovníkov. Predáva autá v 129 krajinách a má 13 výrobných závodov. Informovala takisto o postupe vo výstavbe nitrianskeho závodu, v ktorom k dnešnému dňu prijali už 1 400 zamestnancov. V oblasti ich ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie má veľký význam otvorenie modernej tréningovej akadémie na jar tohto roku.

  Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA Oľga Hodálová informovala, že na škole, ktorá má viac ako 50 ročnú históriu, v súčasnosti študuje 433 žiakov. Najviac sú zastúpené strojárske študijné odbory. Ocenila budúcu spoluprácu s automobilkou JLR. Pre vytvorenie čo najlepších podmienok pre štúdium, ako aj pre prepojenie teórie s praxou, sa pripravuje výstavba tréningovej haly, vybavenej špičkovou technológiou. Plánuje sa takisto výstavba Centra duálneho vzdelávania, kde sa budú nachádzať odborné učebne ale aj moderné prístroje a zariadenia, vrátane KUKA robotov.

  Na záver stretnutia obdržalo 16 nových študentov potvrdenia o prijatí na štúdium na SSOSP DSA.

 • Pozvánka na prijímacie skúšky

  Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220 v Nitre bude realizovať 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 pre doplnenie voľných miest po 1. kole prijímacieho konania v študijných odboroch:                                                                                            

                                                                                Počet voľných miest

  2411 K mechanik nastavovač                                              9

  2413 K mechanik strojov a zariadení                                  9

  2697 K mechanik elektrotechnik                                         9

                         

  Prihlášky uchádzačov o štúdium treba osobne odovzdať na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra  do 18. 06. 2018 do 15.30 hod.

  Uchádzači o štúdium budú absolvovať písomnú prijímaciu skúšku z predmetov: matematika            a slovenský jazyk a literatúra. Prijímacia skúška  sa uskutoční v sídle školy

   

  v utorok 19. júna 2018 o 9.00 hod.

   

  Pre 2. kolo prijímacieho konania platia kritériá z 1. kola prijímacieho konania, ktoré sú uvedené v tomto webovom odkaze

  2. kolo prijímacieho konania sa bude realizovať aj pre nasledovné učebné odbory :

   

                                                                                Počet voľných miest        

  2433 H obrábač kovov                                                          5

  6475 H technicko-administratívny pracovník                     5               

   

  Uchádzači, ktorí sa prihlásia do trojročných učebných odborov, budú prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle platných kritérií.

  Prihlášky uchádzačov o učebné odbory treba osobne odovzdať na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra  do 18. 06. 2018 do 15.30 hod.

 • Aktualizovaná výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 ku dňu 25.05.2018

 • Pozvánka na zápis

  Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220 v Nitre na základe zverejnených výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

  pozýva

  žiakov 9. ročníka ZŠ na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. až 25. mája 2018 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte SSOŠ polytechnickej DSA, Novozámocká 220 v Nitre.

   

  V prípade, že majú zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov záujem zrealizovať zápis a majú zápisný lístok zo ZŠ, nemusia čakať na doručenie rozhodnutia o prijatí poštou.

  Môžu tak urobiť od 22. mája 2018 do 25. mája 2018. 

 • Pozvánka na príjimacie skúšky

  Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, (SSOŠP DSA) Novozámocká 220 v Nitre na základe prihlášok na štúdium na tunajšej škole

  pozýva

  žiakov 9. ročníkov základných škôl na prijímacie skúšky
  do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2018/2019,
  ktoré sa uskutočnia v dňoch :

  1. kolo 1. termín: 14. mája 2018
  1. kolo 2. termín: 17. mája 2018

  v SSOŠP DSA, Novozámocká 220, Nitra (autobus č. 12, 14, 22).

  Žiadame žiakov a zákonných zástupcov, aby sa do školy dostavili do 9.00 hod.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Ing. Oľga Hodálová

  riaditeľka

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičiasrdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2018, t. j. v utorok o 16.00 hod. v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra.

 • Praktické maturity na SSOŠP DSA Nitra - TV Central reportáž

 • Reportáž TV Nitrička o absolventoch našej školy

 • Zenit v Strojárstve

  V dňoch 20 – 22. 03. 2018 sa v Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažia konalo Celoštátne kolo 19. ročníka súťaže Zenit v Strojárstve. V kategórií B2 Jaroslav Horňáčik (III.PG) obsadil krásne 2 miesto. Súťaž bola zameraná na overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Gratulujeme k úspechu!

 • Reportáž TV-Central o úspechu nášho žiaka v súťaži 3D modelovanie SOLIDWORKS

 • Skvelý učiteľ DSA

  Milí naši žiaci, študenti a rodičia,

  vážime si našich učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Sprevádzajú Vás cestou poznania, prežívajú s vami Vaše úspechy aj pošmyknutia v škole, patria k ľuďom, s ktorými trávite najviac času.

  Mnohí z nich sú skvelí. Skvelí ľudia, parťáci, pedagógovia. Do 8.apríla 2018 pošlite hlas jednej skvelej učiteľke, učiteľovi alebo majsterke, majstrovi odbornej výchovy. Tých, čo získajú najviac hlasov pozveme do finále.

  Hlasovať môžete TU

 • 1. miesto na súťaži 3D modelovanie SOLIDWORKS 2018

  Štvrtý ročník podujatia, ktorého sa zúčastnilo 12 stredných škôl a súťažilo 32 študentov stredných škôl z celého Slovenska, hostila dňa 14. februára Stredná odborná škola Strojnícka v Bánovciach nad Bebravou. Celoslovenskú súťaž v 3D modelovaní v SOLIDWORKS vyhral náš žiak Matúš Vereš (IV. PG) a aj ďalší dvaja naši žiaci dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

  5. miesto - Miroslav Petrík (IV.PGMN)

  10. miesto - Andrej Kulich (IV.PG)

  Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
  Novozámocká 220, 949 05 Nitra
 • +421 37 655 0455

Utorok 20. 11. 2018

Fotogaléria