• Teoretické vyučovanie odborných predmetov

     

    Ukážka online vyučovania odborných predmetov, Ing. C. Lazúr

     

     

    Vŕtanie oblúkov, Mgr. M. Hubinský

     

    Technické kreslenie, Ing. M. Smerek