Počet návštev: 355585

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Oľga Hodálová Riaditeľka
 
 
Ing. Mária Hyčková Zástupkyňa
 
 
Mgr. Soňa Steinerová Zástupkyňa
 
 
František Banko Učiteľ
 
 
Ing. Ľubomíra Bošanská Učiteľka
 
 
Mgr. Nadežda Brathová Učiteľka
 
 
Tibor Czuczor Majster
 
 
Mgr. Juraj Darnadi Majster
 
 
Ing. Miroslav Gallik Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Hallová Učiteľka
 
 
Mgr. Marek Hubinský Majster
 
 
Mgr. Marek Konkuš Učiteľ
 
 
PaedDr. Eleonóra Kopecká Učiteľka
 
 
Ing. Michal Krajčo Majster
 
 
Ing. Silvia Kvasňovská Učiteľka
 
 
Ing. Richard Labovský Učiteľ
 
 
Alexander Lörincz Majster
 
 
Miroslav Lukáč Majster
 
 
Mgr. Róbert Mackanič Majster
 
 
Rudolf Majerčík Majster
 
 
Mgr. Danka Marciňová Učiteľka
 
 
Ing. Vladimír Melišek Učiteľ
 
 
Peter Michalec Majster
 
 
Mgr. Martin Mikuláš Učiteľ
 
 
Ing. Štefánia Morvaiová Učiteľka
 
 
Bc. Ladislav Müller Majster
 
 
Mgr. Ivan Nagy Učiteľ
 
 
PaedDr. Ľuboš Németh Učiteľ
 
 
Jana Prekopová Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Prevužňáková Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Prokopenský Učiteľ
 
 
Mgr. Michal Puček Majster
 
 
Andrea Ratkovská Učiteľka
 
 
Ing. Marián Smerek Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Staňová Učiteľka
 
 
PaedDr. Tomáš Stollár Učiteľ
 
 
PaedDr. Eva Štreérová Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Šubová Učiteľka
 
 
Ing. Katarína Tomanová Majsterka
 
 
Ing. Július Török Učiteľ
 
 
Bc. Zoltán Tóth Majster
 
 
Ing. Emília Vašková Učiteľka
 
 
Mgr. Emília Vaškovičová Učiteľka
 
 
Ing. Ján Viderňan Učiteľ

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.09.2018

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Pondelok 24. 9. 2018

Fotogaléria