• Virtuálny deň otvorených dverí na SSOŠP DSA Nitra

        Virtuálny deň otvorených dverí na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre