• Duálne vzdelávanie

   Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre budúce povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

   Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou majú po absolvovaní štúdia vysokú šancu pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia.

   Ďalšou výhodou je, že žiaci nadobúdajú kvalifikáciu a prax priamo u zamestnávateľa na najnovších technológiách a zároveň si už počas štúdia osvojujú pracovné návyky a v reálnom prostredí spoločnosti sa zoznamujú s firemnou kultúrou. Žiak v systéme duálneho vzdelávania je už od prvého ročníka finančne podporovaný zamestnávateľom vo forme podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia v súlade s podmienkami učebnej zmluvy.

   Naša škola poskytuje duálne vzdelávanie v spolupráci s renovovanými firmami ako sú Jaguar Land Rover, Muehlbauer Technologies, s. r. o., Matador Automotive, a. s., Foxconn Slovakia, s. r. o., FANUC Slovakia, s. r. o., a EUROFIT GROUP.

   Odbory, v ktorých poskytujeme duálne vzdelávanie:

    

   Naša škola patrí do zriadovateľského portfólia spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.,

   medzi našich partnerov v Nitre patria aj spoločnosti:


   Jaguar Land Rover je britský výrobca terénnych a viacúčelových vozidiel, sídliaci v Anglickom meste Gaydon. Pôvodne sa označenie Land Rover vzťahovalo len na jeden z vyrábaných typov, revolučný model bol predstavený na autosalóne v Amsterdame 30. apríla 1948. Typ bol neskôr produkovaný v množstve variánt, ktoré mali pohon všetkých 4 kolies. Firma začala ako súčasť Rover Car Company, automobily Land Rover boli vyvíjané a vyrábané v širokom spektre verzií s pohonom všetkých 4 kolies. Firmu v priebehu jej histórie vlastnilo niekoľko spoločností ako boli British Leyland, British Aerospace, BMW a Ford Motor Company. Dnes je firma súčasťou divízie Tata Motors, spoločnosti Tata. Land Rover je po automobilke Jeep najstarším výrobcom vozidiel SUV.

    


   Gestamp je medzinárodná skupina zameraná na dizajn, vývoj a výrobu kovových automobilových komponentov. Skupina sa špecializuje na vývoj inovatívne navrhnutých produktov na dosiahnutie čoraz bezpečnejších a ľahších vozidiel, čím sa znižuje spotreba energie a vplyv na životné prostredie.

   Bola založená v roku 1997 s cieľom byť globálnym dodávateľom so zameraním na technológiu. Odvtedy sa spoločnosť Gestamp neustále rozrástla a postupne pridávala nové produkty a technológie. Tým sme sa stali lídrami v oblasti návrhu a výroby automobilových komponentov a jedného z popredných výrobcov automobilového priemyslu na celom svete.

   V Gestamp sú našou špecialitou rast a stálosť. Našou výzvou je postaviť sa na popredné miesto v oblasti inovácií v automobilovom sektore. Preto vynakladáme maximálne úsilie na výskum a vývoj prielivových technológií.

   Vieme, že na to, aby sme dosiahli pokrok, musíme ostať blízko k našim zákazníkom, takže sme prítomní vo veľkých globálnych výrobných centrách a vlastníme takmer 100 výrobných zariadení. Preto môžeme našim zákazníkom ponúknuť komplexné riešenia, ktoré pokrývajú celý výrobný proces, od konceptu výrobkov až po dodanie na montážnych linkách.


   Spoločnosť Haas sídli v USA a ako výrobca najväčšieho množstva obrábacích strojov CNC v severnej Amerike využíva skúsenosti s najmodernejšími výrobnými a strojárskymi technológiami pri výrobe vyše 100 produktov. V súčasnosti je na celom svete nepretržite v prevádzke viac ako 72.000 CNC fréz a sústruhov Haas a viac ako 53.000 obrábacích zariadení. Firma zriaďuje HTEC CNC vzdelávacie centrá po celom svete. Ich cieľom je zaistiť najlepšie technológie a potrebnú podporu pre kvalitné a moderné vzdelávanie v oblasti CNC.


   Spoločnosť Muehlbauer Technologies s.r.o., už viac ako 30 rokov, prináša na trh riešenia v oblasti strojárskeho priemyslu, SMART CARDS & TECURITY. Ponúka systémové a softvérové riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov, technológie na princípe kontroly biometrických údajov a systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového a vládneho sektora.

                                                 

                 

    


   Spoločnosť Marel Slovakia, s.r.o. so sídlom v Nitre, bola založená ako výrobný závod v roku 2005. Je jedným zo 9tich výrobných závodov Marelu po celom svete.

   Od roku 2012 je súčasťou globálnej siete predajných a servisných jednotiek korporácie Marel a funguje aj ako produktové centrum pre vývoj dopravníkov. V rámci servisu sa v súčasnosti zameriava na zariadenia pre priemysel hydiny.    


   Firma Menzi Muck Slovakia bola založená v roku 2000 a odvtedy si vybudovala špičkovú povesť ako dodávateľ v odvetví stavebných strojov.

   Je spoľahlivým partnerom v oblasti kvality a dodržiavania termínov. Medzi ich hlavných zákazníkov patria renomované spoločnosti z Rakúska, Švajčiarska a Nemecka. Oceľové komponenty, hydraulické valce a prídavné zariadenia pre rýpadlá vo všetkých hmotnostných triedach však dodávajú aj ich materskej spoločnosti, firme Menzi Muck AG vo Švajčiarsku.

   Firma sídli na Slovensku v obci Lužianky v nitrianskom okrese, cca 90 km východne od Bratislavy. Na celkovej ploche cca 14 000 m2 a vo výrobnej hale s rozlohou 6 500 m2 pracuje v súčasnosti 135 pracovníkov.

   Strojový park pokrýva celé spektrum prác, ako je rezanie, ohýbanie, pieskovanie, zváranie, mechanické opracovanie, montáž, kontrola a lakovanie. Všetko od jedného dodávateľa a vo vysokej kvalite.

                                                                  


   FANUC Slovakia s. r. o., bola založená 15. júla 2017 ako pobočka FANUC Europe pre Slovensko. Jej cieľom je dodávať výkonné a spoľahlivé produkty pre priemyselnú automatizáciu a softvér tradičnej japonskej značky FANUC, najväčšieho výrobcu priemyselnej automatizácie a robotov na svete. FANUC Slovakia s. r. o., so sídlom v Nitre, ponúka priemyselné roboty, CNC riadiace systémy a CNC stroje ako súčasť automatizácie pre výrobu na Slovensku. Okrem dodávok produktov organizuje spoločnosť početné školenia a poskytuje servisnú podporu.

                                                                                                       
    


   Eurofit is a highly reliable, international tire wheel assembly partner for the automotive industry. We leverage, improve and develop the world’s most innovative tools to provide our clients with the best quality services possible. We understand the industry’s need for a devoted associate that is committed to deliver on its promises. We recognize the importance of combining craftmanship, expertise and punctuality. But above all we understand that we deliver the most essential parts that have kept automotive moving since the very beginning. Or in other words, we realize that our clients rely on us to bring mobility to the world.


                                                                                                                


                   

   Foxconn Slovakia je na slovenskom trhu od júla 2010, začiatky pôsobenia však siahajú do 90. rokov minulého storočia, keď spoločnosť Sony Slovakia (predchodca Foxconn Slovakia) spustila výrobu v Trnave. 

   Naša spoločnosť sa v súčasnosti zameriava najmä na produkciu LCD a OLED televízorov a dosiek plošných spojov SMT technológiou. Nitriansky závod predstavuje výrobnú centrálu televízorov pre celú Európu, pričom produkcia smeruje aj na trhy krajín Blízkeho východu a Spoločenstva nezávislých štátov. Patríme medzi najväčších dodávateľov LCD a OLED televízorov čo sa týka objemu a kapacity  pre celý európsky trh. Ročné tržby spoločnosti Foxconn Slovakia presahujú 1 miliardu eur.

   Našim cieľom je kvalita vyrábaných produktov s ohľadom na neustále zvyšovanie efektivity výrobných procesov. Tento cieľ dosahujeme v dynamickom konkurenčnom prostredí prostredníctvom moderných technológií a kvalitných ľudí.

   Dosahovanie cieľov zabezpečuje stabilný tím vysoko profesionálnych zamestnancov, ktorý sa dynamicky rozvíja. Výrobné procesy podporuje inžiniering na špičkovej svetovej úrovni a zosynchronizovaná logistika.

                                                                                     


   Značka MATADOR bola založená v roku 1905. V tom čase sa spoločnosť zameriavala na výrobu produktov z gumy. Avšak zlatá éra spoločnosti začala v roku 1950, kedy bol postavený závod na výrobu pneumatík v Púchove. Počas nasledujúcich 50 rokov sme sa stali jedným z najväčších a najinovatívnejších výrobcov pneumatík v CEE. Rok 2007 bol obzvlášť významným míľnikom v histórii spoločnosti. Gumárenská divízia spoločnosti bola odpredaná spoločnosti Continental AG, čo bolo očividne zásadné rozhodnutie, pretože sme za sebou zanechali jednu z najdôležitejších a najúspešnejších kapitol histórie našej spoločnosti.

   Motivovaní našou dlhodobou tradíciou sme začali písať nový, úspešný príbeh. Rozhodli sme sa pre transformáciu spoločnosti z lídra v oblasti produkcie pneumatík na špičkového TIER 1 dodávateľa. Založením MATADOR Automotive Vráble sa v roku 2005 zameranie spoločnosti  zmenilo na sériovú výrobu pre automobilový priemysel. O rok neskôr sme spojili sily so spoločnosťou AUFEER DESIGN a obohatili naše kompetencie a portfólio o dizajn a vývoj.

   V krátkom časovom horizonte 10 rokov sme sa stali najväčším súkromne vlastneným slovenským         TIER 1 dodávateľom. Dnes je MATADOR Group úspešným dodávateľom pre automobilový priemysel v CEE a nachádza sa v troch európskych krajinách. Vďaka nášmu rozsiahlemu spektru služieb, ako aj nášmu technologickému vybaveniu sme si vybudovali pevnú pozíciu na trhu. Veríme, že tvrdou prácou, zanietením a inovatívnym myslením sa môžeme stať prvou voľbou pre zákazníkov na celom svete.