• Súčasný profil školy

   • Naša škola s vyše päťdesiatročnou tradíciou ponúka vzdelávanie strojárskeho, elektrotechnického a ekonomického zamerania. Zriaďovateľom SSOŠ polytechnickej DSA je Deutsch – Slovakische Akademien, ktorá patrí do portfólia nemeckého koncernu Europäisches Bildungschverk für Beruf und Gesellschaft. Pôsobíme ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií a HTEC centra HAAS.

    Žiakom ponúkame bezplatné 4-ročné štúdium v dvoch študijných  strojárskych odboroch, a to   programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač, a v dvoch študijných odboroch  elektrotechniky, konkrétne mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik. Všetky študijné odbory sú ukončené maturitným vysvedčením a zároveň aj výučným listom.  Žiakov vzdelávame  aj v učebných odboroch – nástrojár, elektromechanik a technicko-administratívny pracovník. Títo žiaci majú možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie pokračovaním štúdia  v nadstavbovej forme štúdia príslušného odboru. Žiaci si môžu zvoliť medzi klasickou formou vzdelávania s rotačnou praxou vo viacerých renomovaných firmách a duálnym vzdelávaním, ktoré sa realizuje v spolupráci s významnými firmami ako  sú  Jaguar Land Rover, Muehlbauer Technologies, s.r.o., Matador Automotive, a.s., JASPLASTIK-SK, s.r.o., Foxconn Slovakia, s.r.o., FANUC Slovakia, s.r.o., Kärcher Slovakia, s.r.o., EUROFIT GROUP a mnoho ďalších. Pre účely praktického vyučovania bude slúžiť najmodernejšie Regionálne tréningové centrum, vybavené špičkovou technológiou navrhnutou pre vzdelávanie „ Priemysel 4.0“.  

    Kvalitná teória a prax sú pre absolventov zárukou úspešnej budúcnosti pri vysokoškolskom štúdiu ako aj na trhu práce na rôznych  pracovných pozíciách:

    • programátor CNC strojov,
    • programátor zváracích robotov,
    • technológ pre prevádzku trieskového obrábania,
    • zoraďovač,
    • metrológ,
    • dielenský majster,
    • elektrotechnik,
    • elektromechanik,
    • servisný a revízny technik,
    • elektrotechnológ,
    • projektant,
    • mechanik mechatronik,
    • hydraulik,
    • pneumatik,
    • obrábač kovov ,
    • technicko-administratívny a ekonomický pracovník,
    • pracovník skladového hospodárstva,
    • fakturant,
    • účtovník,
    • pokladník.

    V prípade otázok vám radi kedykoľvek odpovieme, poradíme a ak nás osobne navštívite, ochotne vám ukážeme priestory našej školy.