Počet návštev: 404893
Názov školy: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
Adresa:
Novozámocká 220, 949 05 Nitra
Telefón:
+421 37 655 0455
Email:
ptechskola@mail.t-com.sk
   
Zriaďovateľ: Deutsch - Slowakische Akademien, a.s.
Adresa:            Školská 136/5, 977 01 Brezno
   
Riaditeľka: Ing. Oľga Hodálová  
Telefón: +421 37 651 7818
Email: ptechskola@mail.t-com.sk
   
Sekretariát: Mgr. Jana Szomorová
Telefón: +421 37 655 0455
Email: ptechskola@mail.t-com.sk
   
IČO: 42114985
Číslo školy: 648201 /ŠVS Piešťany/

Ďalšie kontakty:

 

Ing. Mária Karvajová
vedúca úseku riaditeľky
mobil.: 0911 345 218
e-mail: karvajova@gmail.com

Mgr. Soňa Steinerová
zástupkyňa riaditeľky pre všeobecné vzdelávanie
mobil.: 0911 345 214
e-mail: sonasteinerova@gmail.com

Ing. Mária Hyčková
zástupkyňa riaditeľky pre odborné vzdelávanie
mobil: 0911 345 219
e-mail: hyckovamaria@centum.sk

Ing. Ján Viderňan
zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie a CNC centrum
mobil.: 0911 345 215
e-mail: vidernan.j@gmail.com

Ing. Richard Labovský
zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
mobil: 0911 345 213
e-mail: polytechnr@mail.telekom.sk

Mgr. Erik Papp
školský psychológ
mobil: 0903 779 664
e-mail: psycholog.ptechskola@gmail.com

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Utorok 20. 11. 2018

Fotogaléria