• O škole

      • SOŠ polytechnická v Nitre vznikla v roku 2007 splynutím dvoch obsahovo a teritoriálne príbuzných škôl s dlhodobou tradíciou, a to SOU Novozámocká 220 a SOU Š.A. Jedlíka na Dvorčianskej 629. 

        Väčšina budov školy sa nachádza na okraji mesta, v mestskej časti Dolné Krškany, priamo v centre zóny priemyselného parku, zameraného predovšetkým na vedu, výskum a vývoj. Lokalita je dostupná mestskou hromadnou dopravou, ale aj linkami SAD a ŽSR.