• Kariérny poradca

     Ing. Katarína Tomanová

      katarinatomanovakt@gmail.com

     Konzultačné hodiny:

     -    vždy podľa potreby žiakov cez aplikáciu Teams

     -    individuálne po vyučovaní podľa predchádzajúcej dohody

     Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu:

      • Poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového
      • Ďalší profesijný rast absolventov
      • Vyhodnocovanie zamestnanosti absolventov za aktuálny školský rok
      
     Časopis pre stredoškolákov - Kam po strednej sa zobrazí po kliknutí na obrázok