• Reportáže:

    Takto pokračuje výstavba našej modernej haly v Nitre. Aj napriek koronakríze pokračuje v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej /SSOSP/DSA v Nitre výstavba Regionálneho tréningového centra. Za pár mesiacov tu vyrástla moderná hala pre odbornú výučbu, v ktorej bude môcť škola po dokončení výstavby využívať až 32 moderných učební, vybavených špičkovou technológiou. Tréningové plochy sa budú rozprestierať na rozlohe 4 apol tisíc m². SSOŠP DSA sa tak stane najmodernejšou strednou školou na Slovensku.     


    V Nitre začala výstavba Regionálneho tréningového centra (RTC) na Súkromnej strednej odbornej škole Polytechnickej


    Na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej /SSOŠP/ DSA v Nitre sa včera (30.9.2019) začala výstavba Regionálneho tréningového centra (RTC). Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry a prevádzkový riaditeľ nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover Russell Leslie. Hlavná hala, vybavená špičkovou technológiou, bude žiakom školy k dispozícii už v budúcom školskom roku, ďalšie učebne pribudnú v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Celková výška investícií do RTC dosiahne sumu takmer 7 miliónov eur, z nich 3 milióny sú určené na nákup technologického vybavenia. Po dokončení výstavby bude môcť škola využívať až 32 moderných učební, tréningové plochy sa budú rozprestierať na rozlohe 4 600 m². Zriaďovateľom školy sa pred dvoma rokmi stala slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien /DSA/, dcérska spoločnosť nadnárodného vzdelávacieho koncernu EBG so sídlom v Magdeburgu v Nemecku. DSA je dnes najväčším súkromným prevádzkovateľom základných a stredných škôl na Slovensku.
    Ako zdôraznil predseda Predstavenstva DSA Marek Nikel, zriaďovateľ a vedenie školy výstavbou RTC reagujú na postupnú digitalizáciu a robotizáciu vo všetkých sférach ekonomiky a priemyslu. Preto bude centrum vybavené najmodernejšími robotmi a CNC prístrojmi, aby sa žiaci mohli v praktickej časti výučby pripravovať na takých zariadeniach, s akými sa stretnú po ukončení štúdia vo výrobe u svojich zamestnávateľov. RTC zároveň pomôže škole aj pri ďalšom rozširovaní systému duálneho vzdelávania. V súčasnosti sa v ňom pripravuje 40 žiakov, z nich 32 študuje v rámci spolupráce školy s automobilkou Jaguar Land Rover v dvoch ročníkoch v perspektívnom maturitnom odbore mechatronik, povedal M.Nikel. Prevádzkový riaditeľ nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover Russell Leslie v tejto súvislosti konštatoval: „Rovnako ako ostatné odvetvia, aj automotive čelí nedostatku zručností v kľúčových oblastiach, ako sú elektrotechnika, umelá inteligencia, robotika a analýza dát. Ako technologická firma však musíme dokázať pritiahnuť tých správnych ľudí s tými správnymi schopnosťami, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Pre nás, ako globálnu spoločnosť, je dôležité, aby Jaguar Land Rover mohol prilákať tie najlepšie mladé talenty v krajinách, v ktorých pôsobí, a aby tak podporil svoju výrobu, predaj i dodávateľský reťazec. Systém duálneho vzdelávania vnímame ako dôležitý nástroj rozvoja nových talentov pre budúci automobilový priemysel a budeme pokračovať v zapájaní jeho žiakov do našich aktivít.“ . Na prízemí Regionálneho tréningového centra nájdu uplatnenie odbory so zameraním hlavne na strojárstvo a mechatroniku. Budú sa tu nachádzať 3 odborné učebne pre ručné spracova-nie kovov, odborná učebňa pre zváranie, kde bude k dispozícii 12 zváracích poloautomatov a robotická zváracia bunka. Taktiež tam bude umiestnená brusiareň nástrojov a výdajňa materiálu. Na opačnej strane budú umiestnené stroje pre konvenčné obrábanie, ako sú konzolové vertikálne frézy, univerzálne hrotové sústruhy, pásové píly, nástrojová brúska a stolové vŕtačky. V prednej časti tejto haly je plánované pracovisko pre CNC programovanie strojov a zariadení, kde sa budú nachádzať vertikálne obrábacie centrá zamerané na sústruženie a frézovanie a taktiež CNC robotická bunka. Na prvom poschodí sa zas budú nachádzať odborné učebne zamerané na automatizáciu, strojárstvo, programovanie CNC strojov a zariadení, CAD/CAM programovanie, hydrauliku a pneumatiku, taktiež dielne pre slaboprúdovú a silnoprúdovú techniku. V strednej časti budovy budú vytvorené špeciálne robotické pracoviská na edukačné účely, vybavené robotmi značky ABB, FANUC a KUKA.    Návšteva prevádzkového riaditeľa JLR

     

    Praktické maturity 

     

    Otvorenie vzdelávacieho centra

     

    Robotická škola

     

    Dievčatá v technických odboroch