Počet návštev: 404913
OZ Amos
 
Občianske združenie AMOS NITRA vzniklo 9. 12. 2005 ako dobrovoľné, nepolitické a neziskové záujmové združenie. Cieľom OZ AMOS je zefektívnenie a zlepšenie výkonov vyučovacieho procesu a vzdelávania stredoškolskej mládeže, čo je možné aj vďaka prostriedkom z 2% podielu dane z príjmov. Celoročný členský príspevok, výšku ktorého schvaľuje členská schôdza, je 1 €.

Výbor:

Predsedkyňa a štatutárny zástupca:
Mgr. Soňa Steinerová
 
Revízna komisia:
Ing. Marián Smerek (predseda RK), Mgr. Juraj Darnadi
 
Zapisovateľ:
PeadDr. Eva Štreérová
 
Hospodár:
Ing. Štefánia Morvaiová

Kontakt:

AMOS Nitra
Novozámocká 220
949 05 Nitra 5
 
Predsedkyňa a štatutárny zástupca:
Mgr. Soňa Steinerová
0911 345 214
sonasteinerova@gmail.com
 
Číslo účtu a kód banky: SK92 0200 0000 0021 1266 2753
Právna forma: Občianske združenie
Dátum registrácie: 09. 12. 2005
IČO: 42041805

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Utorok 20. 11. 2018

Fotogaléria