• Moderná škola novej generácie pre priemysel 4.0
   • Vitajte na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Pre rodičov a študentov

    • Prečo štúdium u nás
    • Odbory
    • Kontakt
    • Pedagogickí zamestnanci
    • Teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov
    • Teoretické vyučovanie odborných predmetov
    • Praktické vyučovanie
    • Duálne vzdelávanie
    • Regionálne tréningové centrum
    • Internát
    • Fotogaléria
    • Média o nás
    • Deň otvorených dverí
    • Newsletter
    • Novinky
   • Aktuálne informácie
    Zistite, čo je nové na našej škole.

     • Oznámenie o 2. kole prijímacieho konania

     • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220 v Nitre bude realizovať 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest, ktorý sa uskutoční dňa 22.06.2021 pre školský rok 2021/2022.

      2. kolo prijímacieho konania sa bude realizovať pre nasledovné študijné odbory:

      Počet voľných miest:

      2411 K mechanik nastavovač - 9             

      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 12

      2679 K mechanik-mechatronik - 1                   

      2697 K mechanik elektrotechnik - 1

                                                            

      Prihlášky uchádzačov o štúdium v študijných odboroch je potrebné podať osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra alebo poštou na adresu: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra  v termíne  do 21. 06. 2021.

      Uchádzači o štúdium budú prijatí v zmysle platných kritérií, ktoré škola stanovila pre prijatie žiaka na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

      2. kolo prijímacieho konania sa bude realizovať pre nasledovné učebné odbory :

      Počet voľných miest: 

      2423 H      nástrojár - 3            

      2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - 6

      6475 H      technicko-administratívny pracovník - 8          

       

      Uchádzači, ktorí sa prihlásia do trojročných učebných odborov, budú prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle platných kritérií.

      Prihlášky uchádzačov o štúdium v učebných odboroch je potrebné podať osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra alebo poštou na adresu: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra      v termíne do 21. 06. 2021.

      Pre 2. kolo prijímacieho konania platia kritériá pre prijatie žiaka na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022, ktoré sú uvedené na tomto odkaze

       

                                                              Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

                                                    

     • Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

     • Vážení rodičia,

       

      zverejnili sme výsledky prijímacieho konania, ktoré sú chránené kódom uchádzača.  

       

       

      Zároveň  rozposielame rozhodnutia o prijatí, ktorých súčasťou je  „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“ tlačivo TU.... Po vyplnení nám prosím tlačivo zašlite  e-mailom na adresu: dsa.nr@dsakademien.sk alebo poštou na adresu školy: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra, prípadne osobne na uvedenú adresu – čo najskôr do 25.05.2021.

      V tomto prípade informujte školu, na ktorej máte druhú prihlášku, že na ňu Váš syn/Vaša dcéra nenastúpi z dôvodu urýchleného administratívneho spracovania pre obe školy.

      Ak ste sa rozhodli, že nenastúpite na našu školu, pošlite nám prosím „Záväzné potvrdenie o nenastúpení na štúdium“ tlačivo TU...  e-mailom na adresu: dsa.nr@dsakademien.sk alebo poštou na adresu školy: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra, prípadne osobne na uvedenú adresu – čo najskôr do 25.05.2021.

      Zároveň sa Vám touto cestou chceme poďakovať za Vašu ústretovosť vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu COVID-19.

       

                                       Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

       

  • ZRIAĎOVATEĽ DSA

     • Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
    • {#1508} 6
    • {#1508} 10
    • Fanuc
    • Eurofit
    • Foxconn
   • Prihlásenie

   • POČÍTADLO NÁVŠTEV

     Počet návštev: 1820742
    •    SLEDUJTE NÁS

    • Zvonenia

     Sobota 19. 6. 2021
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje