Počet návštev: 449659
Rada školy

Členovia Rady školy pri SSOŠP DSA Nitra

Zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Marián Radošovský
Andrej Hutta, MBA
Mgr. Juraj Lelák
Mgr. Oľga Hodálová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Mária Staňová
Ing.  Július Török

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

Ing. Mária Karvajová

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Adriana Vargová
Monika Bálešová
Marianna Polívková

Zástupca žiakov:

Adam Kocúr

Kontaktná osoba: Ing. Mária Karvajová, tajomníčka RŠ,  tel: 0911 345 218

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Piatok 18. 1. 2019

Fotogaléria