• Žiacka školská rada

    Predseda ŽŠR: Matej Dojčár, III. MMD

    Členovia ŽŠR:

    Peter Križan 1. MMD
    Filip Ivanič 1. PGMN
    Lukáš Budač 1. MEMM
    Michal Stareček 1. TAEL
    Martin Sásik II. PG
    Martin Palečka II. MN
    Henrik Zelka II. MEMM
    Michal Kováč II. MMD
    Tibor Stískal II. ETO
    Tomáš Lehocký III. PGMN
    Samuel Záhora III. ETO
    Marek Matulník III. MEMM
    Peter Szôke IV. PGMN
    Marek Kluka IV. MSMN
    Ondrej Jančovič IV. MEPG
    Patrik Ďurina IV. OTE
    Lucia Bencová V. STET

     

    Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Andrea Viderňanová