• Teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov

    Slovenský jazyk, PaedDr. E. Kopecká

     

    Anglický jazyk, Mgr. D. Marciňová, Mgr. N. Brathová